KUULUTUS A

EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS

Mänttä-Vilppulan seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa vuoden 2019 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 23 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,

1) joka viimeistään 17.9.2018 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,

2) joka on konfirmoitu viimeistään 17.9.2018, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018

3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,

4) joka ei ole vajaavaltainen,

5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen, sekä

6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 17.9.2018 kello 16.00 mennessä Mänttä-Vilppulan kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna ma, ti sekä to klo 10-12 ja 13-15 sekä 17.9.2018 kello 10-16. Kirkkoherranviraston osoite on Kirkkokatu 6, 35800 Mänttä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjojen lomakkeita liitteineen on saatavana kirkko-herranvirastosta ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Mänttä-Vilppula 5.6.2018

Mänttä-Vilppulan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Mikko Kivilahti

Siirry sivun alkuun
 

Tulosta tämä sivu