Lähetys

Lähetyssihteeri Teija Elers p. 044 750 3650
Lähetysteologi Jari Välimaa p. 044 750 3603

Lähetys on aina Jumalan lähetystä; lähtemistä ja lähettämistä. Meidät on kutsuttu Jumalan työtovereiksi viemään evankeliumin sanomaa, niin omaan elinympäristöömme, kuin kaikkialle maailmaankin. Lähetykseen osallistuminen merkitsee halua antaa omastaan mahdollisuuksien mukaan.

Lähetystyön tehtäviä seurakunnassamme ovat varojen kerääminen nimikkolähettiemme ja - kohteidemme tukemiseen, sekä ystävyysseurakunnan tukemiseen. Lisäksi pyrimme lisäämään tietoutta lähetyksestä ja kansainvälisestä vastuusta alueellamme. Tärkeä tehtävä on rukous lähetyksen ja sen piirissä toimivien puolesta. Toimintamme painottuu vuosittain vaihtuvien teemojen mukaan.

Lähetystyöstä seurakunnnassamme vastaa lähetyspappi Jari Välimaa sekä lähetyssihteeri yhdessä lähetystyön vastuuryhmän ja toimintatiimien kanssa.

Seurakunnan nimikkolähettejä ovat Lähetysyhdistys Kylväjän kautta Mika Laiho Mongoliassa, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta Hanna Penttinen Japanissa ja Jorma ja Satu Arkkila Keniassa, sekä Suomen Lähetysseuran kautta Thaimaassa olleet Suvimarja Rannankari-Norjanen ja Tero Norjanen. Lisäksi seurakunnalla on yhteistyösopimus Medialähetys Sanansaattajien kanssa. Sopimuksen kohteena on Sansan henkilöstöjohtaja Marko Pihlajamaa.

Erityiskohteina tuetaan Suomen Lähetysseuran kautta kummiluokkaa Botswanassa, Mugun tyttöjen koulutusta Nepalissa ja kummilapsi Yeabkal Molla Chekolea Etiopiassa, Kansanlähetyksen kautta Caspari-keskusta Israelissa.

Seurakunnalla on ystäväseurakunnat Venäjällä Kupanitsassa ja Virossa Hallistessa.

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." Matt.28:19-20

Siirry sivun alkuun
 

Tulosta tämä sivu