Vihkiminen

Kuva: ironMedia

Kirkollisen avioliittoon vihkimisen edellytyksenä on, että molemmat puolisot ovat rippikoulun käyneitä ja kirkon jäseniä.

Ennen vihkimistä tulee suorittaa avioliiton esteiden tutkinta, jonka hoitaa rekisteriviranomainen avioliittoon aikovien pyynnöstä. Esteiden tutkintaa on pyydettävä vähintään seitsemän päivää ennen vihkimistä. Tutkinnasta saatu todistus on voimassa neljä kuukautta antopäivästä.

Avioliiton esteiden tutkintaan liittyvät kysymykset Tampereen aluekeskusrekisteriin puh. 03 2190 222 arkisin kello 9-15.

Kirkollista vihkimistä varten aika varataan kirkkoherranvirastosta. Sieltä saa tietoa myös sukunimilaista. Jo hyvissä ajoin on syytä keskustella vihkivän papin kanssa käytännön asioista ja kanttorin kanssa toimitukseen sopivasta musiikista. Vinkkejä vihkimiseen sopivasta musiikista löytyy esimerkiksi osoitteesta
http://www.haamusiikki.info/haaindex.html
Avioliittoon vihkimisen kaava.

Maistraatissa solmittu avioliitto on mahdollista siunata myöhemmin. Siunausaika varataan kirkkoherranvirastosta.

Siirry sivun alkuun
 

Tulosta tämä sivu